Spijtenburg Overheid
Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via:

Of via het

Contactformulier 

Recente vacatures
Klik op de knop vacatures om onze actuele vacatures te bekijken.

Over ons

Over Spijtenburg Overheid

Spijtenburg is actief in werving & selectie en bemiddeling voor interim- en vaste functies op senior- en managementniveau bij lokale en provinciale overheden. Denk hierbij aan beleidsadviseurs, projectleiders, programmamanagers, teammanagers, juristen en financiële adviseurs.

Spijtenburg werving en advies is actief in de volgende domeinen:

  1. Sociaal domein. Voor al uw transformatievraagstukken op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
    Wij ondersteunen uw organisatie bij de realisatie van opgaven als meedoen en vooruitkomen in de maatschappij, bevorderen van zelfredzaamheid of langer thuis blijven wonen.
  2. Openbare orde en veiligheid. Voor een leefbare, veilige en prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.
  3. Invoering van de Omgevingswet. Voor het vormgeven aan het nieuwe beleid en inrichten van vergunningenverlening, toezicht en handhaving.
  4. Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie functie (RMC). Voor de uitvoering van deze wet- en regelgeving maar ook voor de preventieve aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en het helpen van jongeren om de startkwalificatie te behalen.

Door onze uitgebreide ervaring maken wij de juiste match tussen opdrachtgever en kandidaat. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en professionals, dat wij in de loop van jaren hebben opgebouwd en onderhouden. Wij verrichten maatwerk. Zowel voor de kandidaat als voor de opdrachtgever.

De naam Spijtenburg

De naam Spijtenburg is afkomstig van Slotje Spijtenburg. Slotje Spijtenburg was gebouwd naast Slotje Brakestein in het Brabantse Oosterhout, waar ons kantoor tot mei 2008 gevestigd was.

Slotje Spijtenburg is rond het jaar 1500 gebouwd door Jan Henrick Adriaen Oomen, een rijke boer uit Oosterhout. Deze boer wilde een eigen slotje bouwen naast de andere slotjes aan de Ridderstraat in Oosterhout. De andere slotjes waren in het bezit van mensen van adel, die niet accepteerden dat een boer zich zou vestigen naast de andere slotjes. De heer Oomen heeft vervolgens besloten om zijn slotje zodanig te bouwen dat zijn adellijke buren tegen de achterzijde van zijn slotje aankeken. Toen de bouw van zijn slotje gereed was, besloot hij het de naam Spijtenburg te geven.

Momenteel zijn we gevestigd in een historisch pand aan de Heuvel in Oosterhout.

Onze beschikbare kandidaten

 Onze kandidaten zijn zorgvuldig geselecteerd en beschikken allemaal over aantoonbare werkervaring bij gemeenten of provincies.

Onze waarden

Dienstbaarheid, professionaliteit en het ontwikkelen en behouden van een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en kandidaten staan centraal in ons handelen.

Studiebijeenkomsten

Naast de activiteiten op het gebied van Werving & Selectie en Interim-management organiseert Spijtenburg studiebijeenkomsten voor het onderwijs, de overheid en de zorg. Deze bijeenkomsten gaan over actuele vraagstukken op het terrein van management, bestuur en toezicht.

Klik hier voor het actuele aanbod van onze Studiebijeenkomsten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michelle de Rover, studiedagen@spijtenburg.nl of 076 - 2063 333.

Meer informatie

Spijtenburg richt zich tevens op de bemiddeling van Artsen en Medisch Specialisten en kandidaten binnen het Onderwijs en de Zorg.
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close