Spijtenburg Overheid
Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via:

Of via het

Contactformulier 

Recente vacatures
Klik op de knop vacatures om onze actuele vacatures te bekijken.

Bemiddeling voor Interim Opdrachten

Interim Management

Heeft u tijdelijk extra menskracht nodig op het terrein van beleid, project- of programma-management of interim-management? Ook dan kunt u bij ons terecht! Ervaren beleidsmedewerkers, project- en programma-managers en (verander)managers worden ingezet om gedurende een bepaalde periode in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit te voeren. 

Onze kandidaten beschikken over uitgebreide interim-ervaring bij de overheid. Hierdoor kunnen zij situaties goed overzien en weten snel tot de kern door te dringen. Zij werken op een manier die past bij de cultuur en werkwijze van uw organisatie.

Voorbeelden van interim-opdrachten waarvoor Spijtenburg bemiddelt zijn: 

 • Het op orde brengen van verplichte beleidsdocumenten.
 • Het versterken van de professionaliteit van een team, het met elkaar vaststellen van de kerntaken en het vergroten van de resultaten.
 • Het verminderen van een crisissituatie op een afdeling met hoog ziekteverzuim, een sociaal onveilige werksituatie en onvoldoende resultaten.
 • Het inzichtelijk maken van de financiële situatie.

Overzicht met recent gerealiseerde opdrachten

Screening Interim Kandidaten Spijtenburg

De kandidaten van Spijtenburg beschikken over goede referenties van recent uitgevoerde opdrachten.

Zij hebben in eerder uitgevoerde opdrachten laten zien dat zij:

 • De opdracht uitvoeren volgens de overeengekomen opdrachtbeschrijving, het tijdpad en de werkwijze.
 • De uit te voeren werkzaamheden regelmatig afstemmen met de opdrachtgever.
 • Resultaatgericht zijn.
 • Beschikken over de vereiste inhoudelijke expertise.
 • Beschikken over de vereiste communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Professioneel omgaan met knelpunten, problemen en weerstanden.
 • Integer handelen.

Interim Beleidsmedewerkers

Spijtenburg bemiddelt regelmatig interim-beleidsmedewerkers die deskundig zijn op een van de onderstaande terreinen:

 • Bestuur
 • Directie 
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie
 • Het Sociale Domein: Wmo, Participatiewet, Jeugdwet
 • Zorg, Welzijn, Onderwijs
 • Openbare Orde en Veiligheid

Interim-managers Spijtenburg

Spijtenburg bemiddelt interim-managers voor:

Overbrugging, tijdelijke waarneming
Bij bijvoorbeeld ziekte of langdurig verlof kan het nodig zijn om tijdelijk een ervaren interim-manager in te zetten.

Crisismanagement
Onze crisismanagers hebben ervaring met crisissituaties bij een overheidsorganisatie. Doorgaans starten zij met het creëren van rust en vertrouwen, het snel en zorgvuldig analyseren van de problematiek en het uitvoeren van een verbetertraject.

Verandermanagement
Onze verandermanagers hebben bij verschillende overheidsinstellingen verandertrajecten doorgevoerd. Zij werken op een professionele en planmatige manier en zorgen ervoor dat het resultaat van hun werk zorgvuldig wordt geïmplementeerd.

Interim Projectmanagers Programmamanagers Spijtenburg

Spijtenburg bemiddelt regelmatig project- en programmamanagers. Zij zijn ervaren in het leiden van projecten binnen overheidsinstellingen. Zij doen dit op een planmatige manier waarbij zij binnen de kaders van het beschikbare budget en de kwaliteitscriteria functioneren.

Coaches en co-managers

In bepaalde gevallen kan coaching leiden tot de verbetering van het functioneren van managers en beleidsmedewerkers. Onze coaches en co-managers hebben ervaring met het coachen van managers, individuele medewerkers en teams. Zij doen dit op een planmatige manier. Bij aanvang stellen zij met de te coachen persoon en de opdrachtgever de doelen vast. Ook worden afspraken gemaakt over de duur, de frequentie, de vertrouwelijkheid en de evaluatie.

Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close